0000
top of page

Manhajka Tarbiyada

Qaybta Caruurta

Manhajkan Tarbiyada Caruurta waxaa loogu talagalay inuu bixiyo barashada diinta Islaamka ee heerar kala duwan, iyadoo la marayo marxalado kala duwan oo koritaan iyo barbaarinta diimeed ah. Laga bilaabo "Barbaarinta 1" ilaa "Gunaanadka Heerka 8", manhajku wuxuu daboolayaa mowduucyo kala duwan sida aasaaska diinta, Siirada Nabiga, barashada Xadiiska iyo Sunnaha, fiqiga Islaamka sida barashada salaadda iyo cibaadooyinka kala duwan, iyo akhlaaqda, adaabta wanaagsan. Waxay siinayaan ardayda aasaas adag oo diinta Islaamka ah iyo hagitaan ay ku hogaamiyaan noloshooda maalinlaha ah iyagoo raacaya tilmaamaha iyo tusaalooyinka wanaagsan ee Islaamka.

  1. Manhajka Tarbiyada Caruurta ee Barbaarinta 1

  2. Manhajka Tarbiyada Caruurta ee Barbaarinta 2

  3. Manhajka Tarbiyada Caruurta ee Heerka 1

  4. Manhajka Tarbiyada Caruurta ee Heerka 2

  5. Manhajka Tarbiyada Caruurta ee Heerka 3

  6. Manhajka Tarbiyada Caruurta ee Heerka 4

  7. Manhajka Tarbiyada Caruurta ee Heerka 5

  8. Manhajka Tarbiyada Caruurta ee Gunaanadka Heerka 8

whatsapp quran online somali
bottom of page