0000
top of page

Manhajka Tarbiyada

Qaybta Dadka waawayn

Afartan kooras ama manhajkan ka kooban afarta marxaladood waxa loogu talo galay ardayda waawayn ee dadoodu ka wayntahay 17 jirka . si looga dhiso asaasiyaadka diinta sida caqiidada , fiqiga iyo cibadooyinka , xadiiska , siirada iyo ducooyinka iyo adaabta

  1. Barashada asaasiyaadka ee diinta - Heerka 1

  2. Barashadaasaasiyaadka ee diinta - Heerka 2

  3. Barashada asaasiyaadka ee diinta - Heerka 3

  4. Dhamaystirka Barashada asaasiyaadka diinta - Heerka 4

whatsapp quran online somali
bottom of page